картинка Соловьи поют на рассвете. Харрасова Ф.Т.
Тип издания

Мавыктыргыч сюжетлы, көйле әсәрләр, һәрвакыттагыча, халкыбызның фәлсәфи-рухи дөньясын, эстетик зәвыгын тәрбияләгән. Тик фәнни-техник революция заманында шигъри фикерләүдә кыскалыкка, метафорик сүрәт коруга омтылулар лиро-эпик жанрлар үсешен сизелерлек чикли. Бу җыентыкның поэма һәм баллада жанрына яңа яшәү сулышы бирүен, хәзерге иҗатта аларны активлаштырырга чакыруын танырга кирәк. Шагыйрәнең каләме борынгы жанр традицияләрен заманча сыйфатлар ярдәмендә дәвам итүе, баетуы белән кызыклы.

Новинка
да
Автор
Харрасова Ф.Т.